Despre noi

Scurtă prezentare a Asociației Forum IT

Obiectiv: Persoană juridică română de drept privat, autonomă, neguvernamentală și apolitică, Asociația FORUM IT a luat ființă în scopul de a organiza, conduce și controla activități de promovare a valorilor societății cunoașterii, a accesului tinerilor la tehnologiile informatice și la comunicații.

Data nașterii: 10 mai 2006

Număr de asociați fondatori: 7

Afilieri: Asociația Română pentru Industria Electronică și Software (ARIES)

În vederea realizării scopului său, asociația:
  • Organizează (singură sau în colaborare cu alte persoane interesate) conferințe, cercuri de studiu, sesiuni științifice, simpozioane și alte activități de grup asemănătoare, competiții, tabere naționale și internaționale, accesibile tuturor (cu prioritate tinerilor provenind din familii cu venituri mici sau din mediul rural);
  • Identifică oportunitățile de dezvoltare personală în domeniul informatic pe plan național și internațional și acționează pentru obținerea accesului membrilor săi la aceste resurse;
  • Organizează schimburi de experiență, informații, publicații și specialiști pentru pregătirea membrilor săi spre a participa la competiții locale, naționale și internaționale în domeniul tehnologiei informației și al comunicațiilor;
  • Reprezintă membrii săi în relațiile cu organele administrației publice centrale și locale, în vederea dezvoltării accesului la tehnologiile informatice și comunicații;
  • Dezvoltă activități de promovare a valorilor societății informaționale pe internet;
  • Editează și publică lucrări de specialitate, emisiuni radio și TV, periodice și pliante;
  • Colaborează cu entități similare din țară și din străinătate și realizează parteneriate cu alte persoane juridice publice și private interesate;
  • Efectuează orice alte activități permise de lege care pot contribui la atingerea scopului.
Extras din Statutul Asociației FORUM IT

Participarea mea

Înregistrat pe sait ?
Autentificat x
Înscris în tabără x
Participare confirmată x
Contribuție virată x

Conectare

Utilizator

ParolăÎncă nu eşti membru?
Înregistrează-te

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă
Ediţii:
2005
2006
2007
2008
2010
2011